Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

  • VENE KEEL
  • AJALUGU
  • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
  • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

  • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
  • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
  • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Tsirguliina keskkooli pere tähistas sõbrapäeva suurejooneliselt. Külla oli kutsutud sõpru Valga Priimetsa koolist, aga ka välismaalt – Valkas asuvast Jānis Cimze nimelisest gümnaasiumist ja Seda põhikoolist. Oma laulu- ning tantsuoskust näitas Valga kultuurikeskuse ansambel Oduvantšiki.

Rahvusvahelisel sõbrapäeval kõlasid etteasted nii eesti, vene, läti kui ukraina keeles. Tsirguliina kooli esindasid  6., 8. ja 9. klasside õpilased, kes oma vene keele oskust näidata said.

Kooli vene keele õpetaja Merike Soovares on südameasjaks võtnud keele õpetamise rahvuskommete tutvustamise kaudu. «Plaane, kuidas vene rahvakombeid tutvustada, mul jätkub. Loodan, et Tsirguliina koolil kujuneb hea koostöö tänaste külalistega ja sellisest kohtumisest saab traditsioon pikkadeks aastateks,» lisas ta.

Kooli abiturient Allar Rosenberg ütles, et selline lähenemine vene keele õpetusele, kus külla on kutsutud muukeelsete koolide esindajaid ning kõiki rahvusi siduvaks keeleks saab vene keel, on kindlasti kasulik kogemus. Klassivend Veiko Leegiste lisas, et koolide vahel on küll varemgi sõpruskohtumisi korraldatud, kuid venekeelne üritus oli esmakordne.

Allikas: valgamaalane

http://valgamaalane.postimees.ee/4014605/tsirguliina-koolis-kinnitati-soprust-vene-keeles

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore