Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud isamaaliste luuletuste lugemise konkursil osales 10 viienda kuni kaheksanda klassi õpilast üle maakonna. Võidu noppis Tsirguliina keskkooli neiu Mariis Fuchs.

Võistlejad esitasid eesti luuletajate loomingust kaks luuletust, millest üks isamaaline ja teine loodusteemaline.

Žürii, mille koosseisus olid keskraamatukogu lastekirjanduse osakonna konsultant Silvar Lelle, Valga kaugõppe gümnaasiumi direktor ja emakeeleõpetaja Helle Ritso ning raamatukogu bibliograaf-konsultant Merje Mändmets, hindas etlejate ilmekust, näitlejameisterlikkust ja omapära.

Parimate valikuga ei olnud žüriil eriarvamusi, kuna need noored eristusid teistest oluliselt oma ilmeka, loomuliku ja julge esitusega. "Suurt arutelu ei tekitanud ka eripreemiate väljaandmine. Just need viis, kes tunnustuse pälvisid, eristusidki teistest rohkem. Kena oli kuulata kõigi etlejate esitust. Olete kõik väga tublid ja usun, et kohtume teiega luulevõistlustel edaspidigi," sõnas Lelle. 

Esikoha pälvis Tsirguliina keskkooli 8. klassi neiu Mariis Fuchs, kelle juhendaja oli õpetaja Ülle Vihm. Tema esitus oli väga mõtestatud ja ilmekas, luuletused mõtlemapanevad. Eriti tundeliselt kõlas Ellen Niidu "Magav maaailm". 

Teise koha sai eelmisel aastal sama konkursi võitnud ja tänavu ainsa noormehena osalenud Tõrva gümnaasiumi 6. klassi poiss Gregor Villem Older, kelle juhendaja oli Eve Valliste.

Kolmanda koha vääriliseks valis žürii Tsirguliina keskkooli 8. klassi neiu Krista Zõhtsõki, kes eelmisel aastal viis koju eripreemia. Ka tema õpetaja on Ülle Vihm.

Täname juhendajat ja võistlejaid!

6348325t1hafd7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väljavõte allikast Valgamaalane

http://valgamaalane.postimees.ee/4017341/parimaks-isamaalise-luule-lugejaks-osutus-tsirguliina-neiu

Varsti...

Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore