Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

 • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
 • varasem töökogemus koolis,
 • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
 • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
 • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
 • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
 • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

 • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
 • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

Laager on pühendatud oskuste aastale ja kannab nime "Tulevikumeistrite suvelaager".

Laager toimub 26.-28. juuni 2017.

Kolmele laagri päevale on planeeritud hulgaliselt praktilisi tegevusi, meelelahutuslikke ettevõtmisi ning tööd iseendaga.

 • Praktilistes töötubades saab tutvuda erinevate erialadega: pagari, koka, müüja, ehitusviimistluse, autohoolduse või autoplekksepa töödega. 
 • Viime läbi mitmeid meeleolukaid mänge ning ühiseid ettevõtmisi. 
 • Koostöös Tartumaa Rajaleidjakeskusega toimuvad töötoad, kus saab mõelda enda tulevikuvalikutele. 

Laagripäevad algavad kell 10.00 ning tegevusi jätkub kella 23.30-ni. 

Laagris osalejad ööbivad Tartu Kutsehariduskeskuse õppehotellis.

Registreeri ennast siin!

Kinnituskirja, et olete registreeritud laagrisse, saadan meilile.

Laager on osalejatele tasuta.

Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe arendamine" kaudu. 

Varsti...

Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore