Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Jaanuraris algavad maakondlikud eelvõistlused.

MAAKONDLIK EELVÕISTLUS 

I etapp 9. jaanuar - 25. jaanuar  juhu-kolmevõistlus   
II etapp
26. jaanuar - 11. veebruar  lemmik-kolmevõistlus                                             
III etapp
13. veebruar - 29. veebruar  staatiline kolmevõistlus (kõik alad ette määratud, alad avalikustatakse veebruari alguses,
vähemalt 2 ala on viievõistluse alad) 
Igal võistlejal lähevad arvesse kahel paremal etapil saavutatud punktid.

Poolfinaal 5. - 15. märts
Toimub oma koolis, viievõistlus nagu finaalis.
Poolfinaalis osalevad maakonna etappide alusel igast klassiastmest: kuni 6. klassini 15 paremat, alates 7.klassist 10 paremat neidu, naist
ja 10 paremat noormeest, meest.

MAAKONDLIK FINAAL

Toimub Tõrva Gümnaasiumis märtsi lõpus (esialgne 27. märtsil) kell 14.
Finaali kutsutakse maakonna poolfinaali alusel iga võistlusklassi kuni 10 paremat.
Kohalikele finaalvõistlustele kutsutakse ka 5-liikmelised nende koolide, tiimide võistkonnad, kes on eelvõistluste põhjal
vabariiklikus pingereas 40 parema hulgas.

Kohalikele finaalvõistlustele kutsutakse ka nende klasside 5-liikmelised võistkonnad, kes on eelvõistluste põhjal
oma klassiastme arvestuses vabariigis 6-8 parema hulgas
.
Finaalvõistlustel on kavas viievõistlus, aega 50 minutit.

Varsti...

Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore