Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Inglise keele päev algklasside õpilastele toimus 16. oktoobril.

6. tunni ajal toimus inglisekeelsete luuletuste konkurss, kus 3. ja 4. klassi parimad etlejad esitasid selgeks õpitud luuletusi. Neid hindas žürii, mille koosseisu kuulusid: Maire Baumverk, Jana Vainonen, Tiia Pärnik-Pernik, Karina Kesvatera, Liisi Kaljuste, Tanel Kaljuste ja Ethel Laul.

Kohtunike arvamused olid üsna sarnased. Kõige meeldejäävam esineja oli Liina Suur, kes võitiski konkursi ülekaalukalt. Teisele kohale tuli väga hea punktisummaga Johanna Ardel. Ülejäänud esinejate tulemused olid üsna võrdväärsed, kuid siiski tuli kolmandale kohale Kadi Kaart. Jagati välja ka eriauhind. Selle pidid omavahel sõbralikult ära jagama Igor Skvortsov (julge ja tubli esimene) ja Eliis Karm (armas esitus). Loodan, et nad said sellega kenasti hakkama. Kõik esinejad olid tublid. Pealtvaatajatest klassikaaslastelegi meeldis kõikide esinemisi jälgida.

7. tunni ajal kogunesid kõik algklasside õpilased ühte suurde klassiruumi, kus 3. ja 4. klass esitasid õpitud luuletusi ja kahekõnesid. Ka 1. ja 2. klassi lapsed said võimaluse näidata oma inglise keele oskusi, sest nemad pidid etteloetust leidma tuttavaid sõnu, mille eest nii mõnigi endale kommi sai. Inglise keele päeval esinesid ka 7. klassi õpilased Kristi Kõiv, Merili Meriloo ja Karl-Martin Tabur. Nemad rääkisid meile Inglismaast, inglise keelest ja Inglismaa kuningatest ning kuningannadest. Suur tänu kõigile vanemate klasside õpilastele meie päeva sisustamise eest ja täname ka nende õpetajaid Inna Leimanit, Svetlana Operit.

 

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore