Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

19. novembril toimub Tsirguliina Keskkoolis maakonna klassiõpetajate  õppepäev "Õpetajalt õpetajale". Üritus algab väikeses saalis.

Õppepäeva kava on järgmine:

11.45- 12.00    Kogunemine Tsirguliina Keskkooli saalis

12.00- 12.10   Avasõnad kooli direktorilt Heikki Järlik, õppepäeva tutvustus

12.10- 12.40   Tutvumine koolimajaga – Heikki Järlik

12.40- 13.00   Tsirguliina Keskkooli projektide tutvustus – Riina Järlik, Tsirguliina Keskkool

13.00- 13.15   Ainesektsioonile uue juhi valimine

13.15- 13.45   Ettekanne “Mõtteid koolitusest  IKT ja loovus“ - Tiina Arbeiter, Tsirguliina Keskkool

13.45- 14.00   Kohvipaus

14.00- 14.30   Ettekanne“ Oskusteõpe“ - Kristi Lee, Valga Põhikool

14.30- 15.30   Praktilised töötoad: „Lastega filosofeerimine“ Eve-Rita Peet, Inna  Kallas, Valga Põhikool/ „ Raamatute koostamine ja köitmine“ Tiia Pärnik, Tsirguliina Raamatukogu

15.30-16.30    Praktilised töötoad:  „ Raamatute koostamine ja köitmine“ Tiia Pärnik, Tsirguliina Raamatukogu/ Lastega filosofeerimine“ Eve-Rita Peet, Inna  Kallas, Valga Põhikool

 

16.30- 16.45   Kokkuvõtete tegemine ja mõtete vahetamine

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore