Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

  • VENE KEEL
  • AJALUGU
  • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
  • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

  • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
  • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
  • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Eelinfo:
KONKURSI TEEMAD
MASU
Troopikaline toidulaud


Koolimood 2009 teema võib iga esineja grupp ise valida. Teema “MASU” tähendab eelkõige seda, et vastavalt pealkirjale, leiavad noored uudseid ideid ja lahendusi oma kollektsioonis. Teema „Troopikaline toidulaud” tähendab eelkõige seda, et tööd on tehtud loominguliselt, vastavalt pealkirjale. Mõlema töö peaeesmärk on, et kollektsiooni kava pealkiri ja sisu oleks terviklikult seotud lavastuseks sobiva taustmuusika ja liikumisega. Kindlasti peaks olema kollektsioon esitatud autoritööna, sest võitjaks on autori kollektsioon. Kava maksimaalne pikkus on kuni 3 minutit. Kollektsioonile soovitavad korraldajad läheneda mitte kui tarbemoele, vaid kui originaalsele loomingule. Oluline pole moe praktiline kestvus ja kantavus vaid sõnum, stiilsus.
 
Konkursile esitatav kollektsioon peab olema terviklik ning omavahel seotud ühtseks lavaliseks etenduseks sobiva muusika, valguse ning varem ettevalmistatud liikumisega, kuid mitte TANTSUKAVANA. Kõik abistavad kunstiliigid on ikka selle peamise – sinu loodud kollektsiooni teenistuses.
Kollektsiooni esitlus ei tohi ületada mitte mingil tingimusel ettenähtud aega, milleks on kuni kolm minutit! Muusika peab olema kas CD või MD ( minidisc) formaadis. Kasutada võib arvutigraafilisi kujundusi, slaide jne esitatuna arvutidisketil.
Proovi ja etenduse eduka toimimise jaoks peavad kõik heli- ja videokandjad olema varustatud kollektsiooni nimega ja märkega, kellele tagastada .

Hinnatakse eelkõige ideid, loovust, stiilitunnetust, originaalseid lahendusi, materjalide kasutust ja sobivust, värvitunnetust ning kogu kollektsiooni terviklikku teostust.
Oluliseks peetakse ka kollektsioonide esitlust: lavalist liikumist, muusika valikut ning kogu laval nähtava terviklikkust.

Täpsem info õpilasesinduse ruumist või presidendilt!

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore