Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!

 

Laupäeval Gustav Adolfi Gümnaasiumis toimunud Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) sügiskoolis käsitleti kooli õppekava koostamist ja erinevate õppeainete omavahelisi seoseid, kus arutelude käigus muuseas rõhutati ühiskonnaõpetuse suurenevat rolli.

"Õpilaste selge ootus on tundides rohkem arutada ja teha meeskonnatööd," sõnas EÕEL avaliku poliitika juht Toomas Laigu, lisades, et "sellega peavad kooli juhtkonnad arvestama uute kooliõppekavade koostamisel."

Sügiskoolis jõuti järeldusele, et arutelu kui meetod aitaks näiteks bioloogia tunnis paremini mõista bioloogilise mitmekesisuse väärtust, aga ka loodussäästlikkust. Samuti tuleks kirjanduse tunnis enam käsitleda eetika ja moraali teemat.

"Kodanikualgatust saab õpilastes edendada pea igas valdkonnas, alates heategevusest kuni koolielu korraldamises initsiatiivi haaramiseni," rõhutas Laigu.

Ühe huvitava ideena käidi sügiskoolis välja ka käivitada vabaainena "Patriotism", mis räägiks eelarvamustevabalt ja samas kriitilise pilguga lahti rahvuslusteema ning aitaks mõista Eesti riiklikke ja rahvuslikke traditsioone ning tähtpäevi.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase.

 

Varsti...

Apr
7

07.04.2020 10:00 - 12:00


Apr
14

14.04.2020 10:00 - 12:00


Apr
20

20.04.2020 - 26.04.2020


Mai
11

11.05.2020 - 15.05.2020


Mai
12

12.05.2020 08:00 - 17:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore