Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

28.-29. jaanuar toimus Otepää Gümnaasiumis Valgamaa õpilasesinduste talvelaager, mis oli seegi kord väga sisukas ja põnev.

Kõige alguseks muidugi tutvustasid kõik oma kooli õpilasesindust, räägiti laagri reeglitest ja siis võisid koolitused alata.

Koolitusi viisid läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kolledžist tulnud mentor ja 3 tudengit. Esimeseks koolituseks oli "Asjaliku koosoleku läbiviimine ja ettevalmistamine." Mille viisime läbi grupitööna ja pärast esitlesime oma mõtteid.

Teine koolitus oli "Suure hulga inimeste ees esinemine, nende ohjamine ning ennast kuulama panemine" ehk siis lühidalt: avalik esinemine. Rääkisime kehakeelest ja tegime igasuguseid harjutusi. Ka see toimus gruppidena, pärast jagasime oma grupi veel neljaks.

Kolmas koolitus, mille viis läbi Siiri Põldsaar, oli "Mina ja koolistress." Arutasime, millised on koolistressi tunnused ja kuidas seda vältida.

e_talvelaager_075e_talvelaager_077   

Väike test ka teile. Kui tuleb liiga palju plusse, siis on oht, et teil on koolistress. Puhake see endast välja.

Eelmisel kuul:
 • Kannatasid unetuse all
 • Tundsid end kurvameelsena
 • Tundus, et iga asi nõudis pingutust
 • Tundsid end jõuetuna
 • Tundsid end üksikuna
 • Tulevik tundus lootusetuna
 • Ei tundnud elust naudingut
 • Tundsid end väärtusetuna
 • Tundsid, et elus ei ole enam rõõmu
 • Sulle tundus, et kurvameelsust ei oleks suutnud leevendada isegi perekonna ja sõprade abiga.
Koolituste lõpuks saime värvid ja suure paberi. Tegime tööd jällegi grupis. Pidime tegema koos grupiga paberile ämblikuvõrgu. Koos hoidsime pastakast kinni ja joonistasime. Pärast pidime ruudud ära värvima nii nagu on meie hetkeline emotsioon.

vrvid
e_talvelaager_166
Õhtule pani punkti meelelahutusõhtu stiilis "Minu iidol." Tutvustati oma iidoleid ja räägiti, miks just sinu kehastatud inimene on sinu iidol.

DSC_2801-vi

Hiljem hakkasime mängima. Mängisime nii mündimängu, kallistusmängu, inimredelit, tegime ka õhtuse aeroobika. 

kaksviis
DSC_2807-vi_1
Järgmise päeva hommikul tegime äratava hommikutantsu, rääkisime üle eilsed teemad ja tegime veel rühmatööd teemal "Valgamaa väärtused ja nõrkused."

222
5555
Kindlasti oli ka seekordne talvelaager väga lõbus. Koolitused olid põnevad ning kõik said oma arvamust arutada. Südamest tulnud naeru oli palju ja hüvastijätt oli jällegi kurb.
Ootame juba järgmist õpilasesinduste talvelaagrit! :)

256

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore