Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

EÕEL: Eksamivalik on õpilase õigus, mida kool peab toetama
Läheneva riigieksamite kinnitamise päeva puhul rõhutab Eesti
Õpilasesinduste Liit (EÕEL), et abituriendid peavad tegema eksamiteks
teadlikud valikud ja arvestama oma oskuste, teadmiste ning edasiõppimise
plaanidega, milleks on oluline kooli igakülgne toetus.
 
"Riigieksamitel on praeguses Eesti haridussüsteemis määrav roll õpilaste
edasistes valikutes," tõdes EÕEL esimees Sille Lukk, lisades, "mistap on
oluline, et õppijad teeksid kooli ja vanemate toetusel teadliku ja
iseseisva valiku."
 
EÕEL peab taunimisväärseks aeg-ajalt koolides toimuvat eksamite
pealesurumist ja õpilasele ühe või teise riigieksami keelamist.  Vastavalt
seadusele on tegemist õpilase vaba valikuga.

"Peame oluliseks õpetajate ja õpilaste koostööd eksamivalikul, ent kutsume
koole üles hoiduma avaldamast õpilastele survet," sõnas Lukk. Tihti
põhjendavad koolid sellist tegevust asjaoluga, et vastavates ainetes
toimuvate eksamite tulemused mõjutavad seda, mis  kohal asub kool
riigieksamite pingereas, ent EÕEL hinnangul on see kooli maine kaitsmine
õpilaste õiguste ja õpetamisekvaliteedi arvelt.
 
EÕEL palub kõikidel õpilastel kirjutada  aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., kui neid
on survestatud valima või loobuma mõnest eksamist.  Õpilasele on oluline
teada, et kui koolist abi ei saa, siis on õigus kinnitada oma eksamivalik
ise Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses.

Vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele peavad
gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid hiljemalt 20.
jaanuariks kooli juhtkonnale teatama õppeained, milles nad soovivad sellel
õppeaastal riigi- ja koolieksameid sooritada. Koolid täidavad õpilaste
valikute alusel registreerimislehed ning edastavad andmed Riiklikule
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele hiljemalt 30. jaanuariks.
 
Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis
ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on
suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu
üle 100 000 õpilase.
 
 
Lisainfo:
Sille Lukk
Juhatuse esimees
Eesti Õpilasesinduste Liit
5515 338
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.escu.ee
www.twitter.com/opilasliit

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore