Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

  • VENE KEEL
  • AJALUGU
  • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
  • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

  • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
  • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
  • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Hei õpilasaktivistid,

Tänases Foorumi saates (algusega kell 21:40, ETVs) on teemaks uute õppekavade eelnõud. Kirjutan seoses selle teemaga taustainfot, et oleks põnevam diskussiooni jälgida ja kuulata. Haridusminister Tõnis Lukas soovib homsel valitsuse istungil õppekavad kinnitada, paljud näevad seda, aga liigse kiirustamisena. Uute õppekavade vajadus on tingitud eelkõige vajadusest uuenduste järele igapäevases koolielus. Koos õppekavadega uuenevad ka kõikide ainete õpetamist ja sisu kirjeldavad dokumendid - ainekavad.

Kuna tegemist on mitte õppekava muutmisega vaid uute koostamisega, siis ei tohi seada piiri olemasoleva muutmisele vaid tuleb julgeda teha sisulisi ja süsteemseid muudatusi. Üheks selliseks oleks näiteks küpsuseksamite kehtestamine. Kahjuks on hetkel õppekavad (sh ainekavad) väga sarnased eelnevatega.

Kuna nii lastevanematel, koolijuhtidel aga ka Riigikogul, on veel küsimusi ja kohti, kus suuremat kokkulepet saavutada, siis on vaja veel erinevate osapoolte vahelist arutelusid. Kui praegu õppekavadega kiirustada, siis kannatavad sellest kõik õpilased, õpetajad ja koolid. Kuna dokument on väga suure tähtsusega ja mõjutab koolis toimuvat igapäevaelu, siis kannatab ka Eesti hariduse üldine areng. Selleteemalise üleskutse leiate ka Postimees Online'ist (http://www.postimees.ee/?id=211481).

Eesmärk uute õppekavadega peab olema õpilaskeskne koolisüsteem ja ainetevaheline lõimumine. Koolides valitsevat probleemi "õppida selleks, et sedasi seisab õppekavas ja seetõttu on kohustuslik" saab lahendada juhul kui seada õppekavas eelkõige sihiks õpiväljundid - ehk see, mida õpilane peaks õppetöö tulemusena teadma, oskama ja väärtustama. Suures tegutsemisetuhinas ei tohi kunagi unustada tegutsemise eesmärke!

EÕELi üheks sooviks on muuta eksamisüsteemi. See peab vastama õppekavas sätestatud õpiväljundite ehk õppija pädevustega (omadused ja oskused, mis on nõutavad keskkooli lõpetamiseks), mitte olema ühe ainepõhine. Liiga ainekesksed eksamid võimaldavad ja soodustavad tuupimist ja liigset faktikesksust. Eksamid eksisteerigu õpilase küpsuse hindamiseks, mitte pingeridade koostamiseks ja koolide järjestamiseks! Eksamite kõrval seisame ka näiteks selle eest, et õpetajad annaksid õpilastele hinnete kõrval sisulist tagasisidet.

Tähtis on see, et õppekava oleks laiapõhjaline kokkulepe, mis arvestaks kõiki osapooli ja ei unustaks tähtsaimat - kool on õpilase jaoks, mitte vastupidi!

Tänane saade tõotab tulle huvitav ja põnev nii asjaosalistele kui ka teemaga vähem tuttavatele inimestele.
Soovitame soojalt! :)

Tervitades,
Kristo Peterson
Eesti Õpilasesinduste Liit
Juhatuse aseeesimees ja avaliku poliitika juht

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore