Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

TÄHELEPANU AKTIIVSED NOORED!

Hei, taas on alanud uus kooliaasta. Sellega seoses ootame õpilasesinduse sekka uusi ja huvitavaid noori (5.-12.kl), kes oleksid julged pealehakkajad!

Selleks, et uus koosseis toimiks ja oleks tugev, valib õpilasesinduse juhatus kõigi kirjutajate vahel välja silmapaistvamad. Aga kuidas? Loe lähemalt alt!

Ootame Sinult enesetutvustuskirja, mis oleks meile väga suureks abiks. Miks me aga tahame enesetutvustuskirja ja mis see endast kujutab?

Läbi selle saame me teada, kui suur on Sinu tahe tulla õpilasesindusse ja lüüa kaasa koolielu korraldamises. Enesetutvustuskirja koostamine ei ole keeruline, toome välja mõned tähtsamad punktid, abistamaks Sind!

Enesetutvustuskiri on see, kuhu Sa võid kirjutada…

 • Lühitutvustuse endast (Sinu ees- ja perekonnanimi, millega tegeled vabal ajal, klass, kuidas Sulle meeldib meie koolielu jne.)
 • Miks just SINA tahad õpilasesindusse tulla?
 • Üks lubadus, mida meile annad (Näiteks: Aitad meid ürituste korraldamises, võtad mõne tähtsama ülesande enda peale, lubad olla ideederikas, oled igal võimalusel koosolekutel kohal jne.)
 • Võid kirjutada enda varasemast kogemustest õpilasesindusega (Ehk oled juba olnud õpilasesindaja? Võib-olla oled lihtsalt õpilasesindust vahel abistanud? Kas oled olnud rahul õpilasesinduse tööga? Sinu esmamulje meist?)
 • Mis Sulle meeldib õpilasesinduse juures?
 • Kirja lõppu kiruta meile mõni huvitav mõte, tsitaat või anekdoot. :)

NB! Enesetutvustuskirja pikkus võiks olla vähemalt pool A4 lehekülge pikk

Enesetutvustuskirjad võivad olla kirjutatud nii käsitsi kui ka arvutiga

Soovitavalt võiks kiri olla kas kokkumurtud või pandud ümbrikusse!

Võid kirjale juurde lisada, kui Sind huvitab osalemine kooliraadios või koolilehes.

Enesetutvustuskirjad palume anda Sandra, Kristi või kellegi teise õpilasesinduse liikme kätte HILJEMALT KOLMAPÄEVAKS!

SINU ÕPILASESINDUS

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore