Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Neljapäeval, 4. novembril toimus Tartu Vanemuises Noortekonverents Lahe koolipäev 2010. Ka meie kooli õpilasesinduse liikmeid käisid seal - Timo Arbeiter ja Alisa Maltseva 12. klassist, Sandra Pikk 11. klassist, Vallo Virnas 10. klassist ning Kadrian Possul 8. klassist.

Kes juhib meie mängu? Oli noortekonverentsi põhiidee -  Meie ette astusid Ain Mäeots, Mart Mikk, Peep Vain, Juku-Kalle Raid, Urve Palo, Rasmus ja Hannes Kaljujärv, Leo Võhandu, Uku Suviste, Inga Allik, Tarmo Leinatamm ja H. Elleri Muusikakooli orkester, Märt Treier, Birgit Õigemeel.

Kogesime sellel päeval tõesti lahedat koolipäeva koos väga paljude õpilastega - noortekonverentsist osavõtjaid oli 700 ja üritus toimus sel aastal juba 7ndat korda.


Meie kooli õpilasesinduse liikmed on võtnud sellest üritusest osa juba päris mitu aastat tänu Tsirguliina Keskoolile! Siinkohal tahaksimegi tänada Tsirguliina Keskkooli, kes võimaldas sel aastal kahel õpilasel ilma tasuta kogeda nõnda toredat koolipäeva! Aitäh!

Tegelikult oleks sellest päevast rääkida veel nii palju põnevat aga me kohe spetsiaalselt ei räägi - loe järgmist koolilehte ja saad teada juba kõike täpsemalt! Kuna meiegi ei teadnud tol korral saalis kõike seda, mis meid ees ootab on lausa põnev teisigi ootama jätta enda põnevatest muljetest.

"Elus on tuhandeid eksimusi," lausus Ain mäeots. "Teie, noorte ja meie kahe vahe on see, et meil on Teile midagi anda," ütles kohe järele ka Märt Treier.

Kuid pilte võid juba uudistada siit: http://pildid.timoo.net/v/muud_yritused/lahe_koolipaev_10/

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore