Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks. Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad.

 

Maikuus on sul võimalus valida päris mitme vinge pakkumise ja sihtpunkti vahel, kas siis sõiduks noortevahetustesse Türki ja Portugali või koolitustele Türki ja Põhja-Iirimaale! Loe kõigest lähemalt altpoolt ja ka meie kodulehelt.

 

2011 lugemata meili – noortelaager Musta mere ääres

05.-12. mail 2011 toimub Karadeniz Eregli’s, Türgis rahvusvaheline noortevahetus 2011 Unread Mails’. Eesmärkideks on kultuuridevahelise erinevuse teadvustamine, aktiivse kodakondsuse ja Euroopa teadlikkusse jõustamine ning tõstmine, diskrimineerimise vastu võitlemine, teadlikkuse tõstmine vastastikuse mõistmise ning solidaarsuse teemadel ning osalejate joonistamisoskuse arendamine. Kogu laagri jooksul kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid. Toimuvad presentatsioonid, töötoad, vahvad mängud nii siseruumis kui vabas õhus, osalevate maade kultuuriõhtud. Kokku saavad projektis koos grupijuhiga osaleda 5 noort Eestist (vanuses 18-25 a.).

 

Muglas ehitavad 6 maa noored Euroopat

20.-27. mail 2011 toimub Muglas, Türgis rahvusvaheline noortevahetus Let’s Rebuild Europe’. Projekti üldeesmärgiks on Euroopa teadlikkuse tõstmine. Kogu laagri jooksul kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid rahvusvahelises seltskonnas. Toimuvad presentatsioonid, töötoad, vahvad mängud nii sees kui väljas, osalevate maade kultuuriõhtud ning luuakse nende maade ajalugu ning kultuuri tutvustavaid mudelid. Eestist osalevad projektis koos grupijuhiga 5 noort vanuses 18-25 a. Kokku osaleb noortevahetuses 32 osalejat 6 erinevast riigist – lisaks Eestile ka Itaaliast, Kreekast, Rumeeniast, Leedust ja loomulikult ka Türgist.

Istuta puu uuskasutusteemalises noortelaagris Portugalis

21.-29. mail 2011 toimub Santa Maria Feira’s, Porto lähedal Portugalis rahvusvaheline noortevahetus Recycle for You, Recycle for All’. Projekti peateemaks on uuskasutus, säästmaks meid ümbritsevat keskkonda. Väga rahvusvahelises seltskonnas õpitakse tundma osalevate maade kultuure. Toimuvad presentatsioonid, õppevisiidid (paberimuuseum, pudelikorkide uuskasutuskeskus; kohalik kogukond, sh ökoloogiatuur), töötoad (esemete taaskasutus, paberi tegemine), vahvad mängud, osalevate maade kultuuriõhtud. Istutatakse ka puid! Kokku saavad koos grupijuhiga projektis osaleda 5 noort Eestist (vanuses 18-25 a.). Rahvusvahelises noortelaagris osalevad lisaks eestlastele ka noored Itaaliast, Ungarist, Belgiast, Bulgaariast, Soomest ja muidugi Portugalist.

 

Partnerlusseminar noorte töötuse ja ettevõtlikkuse teemadel

13.-18. mail 2011 toimub Mus’is, Türgis rahvusvaheline kontaktseminar Entrepreneurship and Youth Employment’, mille üldeesmärk on pöörata tähelepanu noorte tööhõivele ja töötusele kui üha suurenevale probleemile. Kogu seminari jooksul kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid rahvusvahelises seltskonnas. Toimuvad diskussioonid, grupitööd, eksperimentaalõpe, töötoad ning kogemuste vahetus. Kokku saavad projektis osaleda maksimaalselt 3 osalejat Eestist (vanusepiir määramata). Osaleja peab olema kas mõne noorteühingu või mittetulundusühingu liige; omama kokkupuudet töös noortega ning olema mõne noorteprojekti organiseerimiskogemusega, postitiivse ellusuhtumisega ning ideedega tulevikuprojektideks.

45 inimest 15-st riigist kohtuvad koolitusel Põhja-Iirimaal

16.-23. mail 2011 toimub Derry-Londonderry piirkonnas Põhja-Iirimaal rahvusvaheline koolitus ‘YouthFest’, mis kaasab noortega tegelevaid isikuid kokku 15 riigist! Toimuvad diskussioonid, grupitööd, töötoad, rahvuskultuuriõhtu ning jagatakse kogemusi. 21. mail toimub õpitu esitlemine ning praktiseerimine ka kohalike noortega.Kokku osalevad 6-päevasel koolitusel 3 inimest Eestist (vanusepiir määramata). Osaleja peaks olema kokku puutunud noortetööga ning omama soovituslikult kogemust ühes valdkonnas järgmistest: muusika ja tants, draama ja teater, sport ja välitegevused, mängimine ning kunst.

....................................................

Osalemiseks saada oma kontaktidega (sh telefon, elukoht, eelnev rahvusvaheline kogemus) inglisekeelne motivatsioonikiri esimesel võimalusel aadressile kandideerin@continuousaction.ee Kirja pealkirjaks pane kindlasti projekti nimi.

...................................................

Välja valitud ostavad esialgu ise välja lennupiletid projekti toimumispaika ja tagasi. Projekti jooksul või pärast ülekandega saad sellest tagasi 70%. Seega tulebkogu rahvusvahelisest transpordist lõppkokkuvõttes tasuda vaid 30%! Lisaks tuleb maksta osalustasu 128,00 eur, mis sisaldab igakülgset, jooksvat ning professionaalset ettevalmistust enne välismaale sõitu (sh kultuurilineettevalmistus), tervise/meditsiinikindlustust ning lõppanalüüsi. Kohapealne majutus, toitlustus (kolm korda päevas) ja programmilised tegevused on juba hinna sees.

...................................................

Täiendav info kandideerin@continuousaction.ee või +372 52 917 17

Continuous Action – maailm on täis võimalusi!   

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore