Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Ligi kuus nädalat tagasi kohtusime sügisesel Üldkoosolekul Rakveres. Nüüd on aeg, et alustada kevadise suursündmuse ettevalmistustega. Kui Sa ei  saanud sügisese Üldkoosoleku korraldusest osa võtta, siis nüüd antakse  Sulle uus võimalus. Kui nägid sügisel, et tegu on tõesti ühe vahva  elamusega siis see on Sinu võimalus. Tule ja korralda endale ja teistele õpilasesindajatele üle-Eesti üks meeldejääv ja inspireeriv sündmus!

 

Eesti Õpilasesinduste Liidu kõrgeim otsustusorgan toimub traditsiooniliselt kaks korda aastas - üks kevadel ja teine sügisel. Üldkoosolekute raames viiakse läbi töögruppide arutelusid ning veedetakse koos mitu asjalikku ja toredat päeva. Kevadine üldkoosolek on ka eriline, sest lõppeb ühe  koosseisu ametiaeg ning valitakse uus juhatus.

Kutsume sind kandideerima Üldkoosoleku korraldusmeeskonna liikme või peakorraldaja kohale!

Kui tunned, et Sul on motivatsiooni ja teotahet ning soovid aidata kaasa üle-Eestilise ürituse korraldamisel ning oled valmis panustama ka oma aega ja mõttetööd selle nimel, et eesolev üritus tuleks suurepärane, siis kandideeri Eesti Õpilasesinduste Liitu XXVI üldkoosoleku peakorraldajaks või korraldusmeeskonna liikmeks.

Palume kandideerijatel meeles pidada seda, et kandideerides korraldusmeeskonda ei ole soovitatav kandideerida ka samal Üldkoosolekul juhatusse. Seega-
juhul, kui kaalud tõsiselt sel korral juhatusse kandideerimist, siis suuna oma energia just sinna! Parim juhatuse kandidaat on puhanud!

Laekunud avalduste seast valib tegevmeeskond välja üldkoosoleku peakorraldaja, kes hakkab edasist tegevust koordineerima ja valib koos tegevmeeskonnaga teiste kandidaatide seast vähemalt 10-liikmelise korraldusmeeskonna.

Kandideerimiseks tuleb:
1) täita  kandideerimisavaldus escu.ee
2) viimane aeg kandideerimisavalduse täitmiseks on 8.jaanuar 23.59!

Täida kandideerimisavaldus ära ja saa osa suurepärasest kogemusest!

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore