Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Noortelehe Tankla toimetusel väga heameel teada anda, et ilmunud on selle aasta neljas lehenumber!  Valgamaa noorte häälekandja on sel korral mahukam kui ei kunagi varem – põnevat uudistamist jätkub 12-le
 leheküljele!

Detsembrikuu Tankla võtab fookusse ümberkorraldused Otepää valla hariduselus ja sellega kaasnenud Pühajärve kooli sulgemisotsuse– mis on kooli sulgemise põhjuseks, mis see endaga kaasa on toonud ja  mida arvavad asjast nii Pühajärve kui Otepää koolide õpetajad, õpilased  ja direktorid, vallavanem ja volikogu esimees, Eesti Õpilasesinduste  Liit, külavanemate eestvedaja, kaasamispraktik ja opositsiooni liige.


Tankla toimetuse liikmed Elen Liigus, Gertu Võsu, Merily Viks, Siiri Liiva, Timo Arbeiter, Triin Vähi ja Ülla Tamm käisid kohapeal asja uurimas ning tegid reportaaži nii sõnas kui pildis! Loe lähemalt lk 1, 6-7.

Seekordse lehe arvamuslehekülgedelt saab lugeda Rando Liiva‘e arvamuslugu „Kool voolib inimese, noorsootöö mõtleva inimese“, Helen Parik’u välismaal õppimise kolumnit ja Eleene Sammler’i noore õpetaja päevikut ning küsitlust Valgamaa noorte vabatahtlikku töö kogemuste kohta.

Uudislugudest saab teada, kes käisid üle-eestilisel  töövarjupäeval ETV ja TV3 toimetustes või loomaarsti juures ametit  õppimas, mida teevad Valgamaa noored ENTRUM programmi raames ning  millist vastukaja sai muusikali „Arukas blondiin“ esietendus Valgas.


Seekordse lehe persoon on Kaitseliidu noorteinstruktor Kaimo Vahtra, kes on sellel ametikohal 2008. aastast.

Sündmuste rubriigis saab lugeda selleaastasest  Valgamaa Koolimoest, inspireerivaid mõtteid tööturukonverentsi  kõnelejatelt ja Valgamaa noortesündmustest talvel 2011/2012.


Seekordses lehes on üks lehekülg ka Tankla toimetuselepühendatud, kust saab teada, eks on kes, mida nad lubavad uueks aastaks ja mis ettevõtmistega on nad selle aasta jooksul oma tegevust 
vürtsitanud.


Tegijate küljel saab lugeda noortekonverentsist Lahe Koolipäev 2011 ning Valgamaa kolmest Heast Eeskujust, Hispaanias  vabatahtlikuna töötanud Maris Saluri muljetest ja 12-aastasest  Tulevikutalendist Artti Aigrost.

Noorte osaluse leheküljel saab lugeda, mis toimus  Valgamaa osaluskohvikus, mida arvab Valgamaa noortest riigikogu liige  Valdo Randpere, kuidas teha ise ühte flash mob’i ja kolme maakonna noorte osaluskogu tegemistest ja valimistulemustest.

Lisaks eksklusiivintervjuu Lapimaa kuningaga, jõulude eri ja palju muud huvitavat!


Küsi noortelehte Tankla kõigist hästi varustatud koolidest, noortekeskustest, noorteorganisatsioonidest ja bussijaamadest Valgamaal!


Või loe lehte veebis Issuu veebilehitseja abil.
 
Lehe väljaandmist toetavad Valgamaa Partnerluskogu ja LEADER programm.
Mõnusat lugemist!
 

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore