Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

INTELLEKTIKA missiooniks on väärtustada haridust, aktiivsust, loovust ning uudseid ideid. Haridusmess INTELLEKTIKA seab ausse ettevõtliku, haritud ja oskus- liku inimese, kes on huvitatud enese täiendamiseks või uute väljakutsete leidmisest. Mess soovib panustada nii noorte kui ka vanemate tulevikku – parandada hariduse kvaliteedi ning suurendada konkurentsivõimet.


INTELLEKTIKA on koht, kus saavad kokku ideed ja lahendused - siia tullakse otsima ning leidma uut ja intrigeerivat, heitma pilku haridusega seotud tulevikku. Haridusasutustel on suurepärane võimalus tutvustada

noortele erinevaid võimalusi edasi õppimiseks ning aidata neil leida just nende soovidele vastav kool ja eriala. Täiendkoolitused aga aitavad uusi erialaseid teadmisi saada. INTELLEKTIKA annab hea võimaluse tut- vustada oma haridusalast visiooni vastavas õhkkonnas.


Eesti filmi juubeli tähistamiseks on INTELLEKTIKA keskseks teemaks kino ja tehnika. Ürituse kaheküm- nenda toimumiskorra puhul ootab Teid messil palju huvitavat: lõbusad võistlused, põnevad seminarid ja debatid, meelelahutuslik show-programm ning palju muudki!


WWW.INTELLEKTIKA.EE


Toimumiskoht  
AS Tartu Näitused messikeskuses
Fr. R. Kreutzwaldi 60, Tartu 51014


 Mess on avatud
10.-11. veebruar 2012
Reedel, 10. veebruaril kell 10-18
Laupäeval, 11. veebruaril kell 10-16

 

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
11

11.06.2020 12:00 - 14:30


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore