Kuupäev:
17.04.2019 18:00 - 20:00

Info


Pakutav päevakord:
1. Tsirguliina Kooli arengukava. Hoolekogu ja lastevanemate esindajate nimetamine arengukava koostamise töögruppi.
2. Valga vallavalitsuse poolt läbiviidud töötajate rahuloluküsitluse tulemused.
3. Muud küsimused:
Trimestrite jaotumine ja koolivaheajad.
E-kooli täitmine.
Järelvalve ja korrapidamine.
Eelkooli laste e-kool.
Tunnistuste vorm.
Kehalise kasvatuse riietusruumi kombed ja pesemine.
Aktuste kestvus.
Logopeed.
Hoolekogu koosolekute kokkuvõtted.
Opiq-u keskkond.
Esimesse klassi ja eelkooli astujate kohtumine õpetajaga.
Edasised plaanid seoses töökorraldusega ja toimunud muutustega.
Võimalik osalus erinevatel messidel ja teavitusüritustel.
HTM-i poolt esitatud hinnang kooli tegevusele ja selle kokkuvõte ning analüüs.
Välisesinejate kaasamine õppetöös.
Majandusküsimused (remonditööd, arengud jne).
Sisejalanõude kasutamine koolis ja eriti spordisaalides.