Ei ole olemas inimest, kellel poleks kunagi muresid. Vahel on mured suured, vahel väikesed, kuid me ei pea olema oma muredega üksi, ükskõik kas tegu on suure või väikese murega. Ära jää kunagi oma murega üksi! Tule ja räägi ning küsi nõu. Tugispetsialistid on teile toeks. Nad ei räägi Sinu muret teistele ja ei hakka kellelegi arvustavaid hinnanguid andma või diagnoosima. Nad on lihtsalt inimesed, kellele oma muret jagada ja nõu küsida. Tugispetsialistid lähtuvad oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Sa saad neid usaldada! Tule ja räägi nendega! 

Lapsele ja noorele  

Pöördu tugispetsialisti poole, kui:  

 • Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast.
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast.
 • Sul on probleeme suhtlemisega.
 • Oled emotsionaalse, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on. Vägivallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid iseenda õiguste kaitsmine.
 • Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega.
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega.
 • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
 • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud ootamatut.  
 • Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi.
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada.
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla.

Lapsevanemale, hooldajale, õpetajale  

Pöördu tugispetsialisti poole, kui: 

 • Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada.
 • Kui lapse käitumine on muutunud.
 • Kui laps ei taha enam kooli tulla.
 • Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata.
 • Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.
 • On tehtud kodu-kool koostööd, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.
 • Tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

 Kõigil on õigus tunda end koolis hästi! 

 

Psühholoog Endla Lõkova tegeleb õpilastega (kab 317) kolmapäeviti kell 8.15-14.00.

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Täpsem info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5885 3610

Koolipsühholoogi töövaldkonda kuuluvad õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüs, probleemide kaardistamine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega ning loengute läbiviimine õpilastele.

Logopeed Anne Arrak tegeleb õpilastega (kab 305)

esmaspäeviti 8.15–14.50;
teisipäeviti 8.15–13.55;
kolmapäeviti 12.15–13.55.

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Täpsem info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5523276

Logopeedilise õpiabi tundides osalevad need õpilased, kelle suulise ja/või kirjaliku kõne areng takistab õpilastel õppekava täitmist. Logopeedilise töö eesmärgiks ei ole õpilast järele aidata eesti keele ainekava täitmisel, vaid kujundada õpilasel verbaalsed eeldused eesti keele õppimiseks. Logopeed selgitab välja kõnepuuete ja eesti keeles esinevate raskuste põhjused ning vastavalt sellele planeerib individuaalse töö konkreetse õpilasega (rühmaga).

Logopeed-eripedagoog Carmen Kruška tegeleb õpilastega (kab 305) kolmapäeviti kell 8.15–14.00.

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida. Täpsem info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5885 3611

Logopeedilise õpiabi tundides osalevad need õpilased, kelle suulise ja/või kirjaliku kõne areng takistab õpilastel õppekava täitmist. Logopeedilise töö eesmärgiks ei ole õpilast järele aidata eesti keele ainekava täitmisel, vaid kujundada õpilasel verbaalsed eeldused eesti keele õppimiseks. Logopeed selgitab välja kõnepuuete ja eesti keeles esinevate raskuste põhjused ning vastavalt sellele planeerib individuaalse töö konkreetse õpilasega (rühmaga).

Sotsiaalpedagoog Katre Kikkas on koolimajas tööl (kab 005)

esmaspäeviti 8.15–14.50;
teisipäeviti 12.15
–14.50;
reedeti 8.15
–14.50. Pöörduda võib ka väljaspool neid aegasid.

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Täpsem info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5822 8203

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator

Täpsem info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 511 7273

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

HEV koordinaatori ülesandeks haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Valga valla Tõlliste piirkonna lastekaitsespetsialist Maire Baumverk on Tõlliste piirkonna teeninduskeskuses (kooliga samas majas).

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Täpsem info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5819 0560

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

 TÄIENEB!

HUVIRING

AEG

JUHENDAJA

KELLELE

Arvutiõpetus

Neljapäev, 5. tund

Kolmapäev 5. tund ja
neljapäev 7. tund

Neljapäev, 2. tund

Jana Vainonen

 1. klass

 2. klass

 3. klass

Liiklusring

 

Esmaspäev, 7. tund

Kolmapäev, 6. tund

Valdo Kõrge

3. klass

 Kergejõustik

Esmaspäev, 8. tund

Reede, 7. tund

Margus Muttik

Kõik huvilised

Meisterdamine

Esmaspäev, 7. tund

Margus Muttik

4.-6. klass

   

Rahvatants

Reedeti

Jana Vainonen, Ene Gross

1., 2., 3. klass

Mudilaskoor

Esmaspäev 6. tund

Kolmapäev 7. tund

Margit Aigro

1.-2. klass

3.-4. klass

 Raamatusõbrad

 

Tiia Pärnik

4. klass

 Orienteerumine

Esmaspäev, 7. tund

Kolmapäev, 7. tund

Pille Illak

1.-2. klass

5.-7. klass

Jalgpall

Kolmapäev, 5. tund

Reede, 6. tund

 Sergei Ivanov

1. ja 2. klass

Korvpall

Teisipäev 7. tund

Teisipäev 8. tund

Neljapäev, 8. tund 

Valgamaa korvpalliklubi

 1.-5. klass

6.-9. klass

Kõik huvilised

 Näitering

Kolmapäev, 7. tund

Ülle Vihm

6. klass

 T.O.R.E ring

Minifirmad

GLOBE

Loovusring

 Reede, 7. tund

Kokkuleppel

Neljapäev, 7. tund

Kolmapäev 7. tund
Reede 6. tund

Neljapäev, 6. tund

Jana Vainonen, Vapu Laik

Merlika Hüdsi ja Katre Kikkas

Merje Saarniit

Merlika Hüdsi

5.-7. klass

Kokkuleppel

 

1.-2. klass

3.-4. klass

 

       
   
       

Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) - 1. juuni 2020
 • matemaatika (kirjalik) - 4. juuni 2020
 • valikeksam (kirjalik) - 10. juuni 2020
 • valikeksam võõrkeeles (suuline) - 10.-11. juuni 2020

Tasemetööd

 • 3. klass
  • eesti keel (kirjalik) - 12. mai 2020
 • 4. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) - 1.-2. oktoober 2019
 • 6. klass
  • eesti keel (kirjalik) - 13. mai 2020
 • 7. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) - 24.-25. september 2019

Koolivaheajad

 • I           21.-27. oktoober 2019
 • II          23. detsember 2019 - 5. jaanuar 2020
 • III         24. veebruar  - 1. märts 2020
 • IV        20. aprill - 26. aprill 2020
 • V         10. juuni - 31. august 2010 (v.a lõpuklass)

Trimestrite lõpud

 • I           29. november 2019
 • II          6. märts 2020
 • III         9. juuni  2020

Raamatukogu

Raamatukogu lahtiolekuajad:

 • E 8.00-17.00
 • T 8.00-17.00
 • K 11.00-18.00                                                   
 • N 8.00-16.00
 • R 8.00-15.00