05.10.2018

 

  1.  Õppenõukogu sekretäri valimine (otsus nr 1)
  2. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks

      

23.10.2018

  1.  Direktori vastuvõtu nimekirja kinnitamine (otsus nr 2)

  

10.12.2018

  1.  I trimestri tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
  2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal (otsus nr 3)