Tsirguliina Kool kuulutab välja konkursi ajaloo õpetaja (0,3) ametikohale.

Kandideerimisavaldus koos CV ja kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 19.08.2019 e-postile heikki.jarlik@tsirgu.eu või paberkandjal aadressil Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga vald, Valgamaa 68316.

Täiendav info: direktor Heikki Järlik, heikki.jarlik@tsirgu.eu või 5056265

Tsirguliina Kool pakub tööd puhastusteenindajale.

Kandideerimisavaldus koos CV-ga palume saata hiljemalt 15.08.2019 e-postile heikki.jarlik@tsirgu.eu või paberkandjal aadressil Tsirguliina Kool, Tsirguliina, Nooruse 1, Valga vald, Valgamaa 68316.

Täiendav info: direktor Heikki Järlik, heikki.jarlik@tsirgu.eu või 5056265

30.09.2014

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Eesmärkide kinnitamine

27.11.2014

 1. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 2. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal
 4. Direktori vastuvõtule õpilaste nimekirja kinnitamine

3.03.2015

 1. II trimestri õpitulemused
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal

29.05.2015

 1. III trimestri  ja õppeaasta õpitulemused
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga III trimestri õpitulemuste põhjal
 3. Otsused järgmisse klassi edasi viimise kohta
 4. Kiituskirjasaajate nimekirja kinnitamine
 5. Täiendav õppetöö
 6. Direktori vastuvõtule kutsutavate õpilaste vanemate nimekirja kinnitamine

16.06.2015

 1. 9. klassi lõpetamine
 2. Kiituskirja saajate nimekirja kinnitamine
 3. Lõputunnistuste väljaandmine
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli
 5. Lõputunnistused

19.06.2015

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine 
 2. 12.klassi lõpetamine
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning  kuld- ja hõbemedaliga
 4. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine
 5. Tsirguliina keskkooli aukirja saajate nimekirja kinnitamine
 6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad gümnaasiumi lõputunnistused

28.08.2015

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine
 2. Klassikursuse kordamise otsustamine
 3. Välismaalt tulnud õpilase klassikuuluvuse määramine
 4. Välismaalt tulnud õpilasele klassikuuluvuse määramine
 5. Õppeaasta eesmärkide täitmine
 6. Õppekava arutelu