Tsirguliina Kool kuulutab välja konkursi ajaloo õpetaja (0,3) ametikohale.

Kandideerimisavaldus koos CV ja kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 19.08.2019 e-postile heikki.jarlik@tsirgu.eu või paberkandjal aadressil Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga vald, Valgamaa 68316.

Täiendav info: direktor Heikki Järlik, heikki.jarlik@tsirgu.eu või 5056265

Tsirguliina Kool pakub tööd puhastusteenindajale.

Kandideerimisavaldus koos CV-ga palume saata hiljemalt 15.08.2019 e-postile heikki.jarlik@tsirgu.eu või paberkandjal aadressil Tsirguliina Kool, Tsirguliina, Nooruse 1, Valga vald, Valgamaa 68316.

Täiendav info: direktor Heikki Järlik, heikki.jarlik@tsirgu.eu või 5056265

22.10.2015

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. B- võõrkeele tulemuse kinnitamine
 3. Üldtööplaani kinnitamine
 4. Eesmärkide kinnitamine

25.11.2015

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal
 3. Direktori vastuvõtule õpilaste nimekirja kinnitamine
 4. Õpilasele klassikuuluvuse määramine

16.12.2015

 1. Oma esindaja valimine kooli hoolekogu koosseisu

09.03.2016

 1. II trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal

02.06.2016

 1. III trimestri tulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 3. Õpilaste klassikursuse kordamajätmise kinnitamine
 4. Täiendavale õppetööle jätmine
 5. Õpilaste tunnustamine õppeaasta lõpus
 6. Lapsevanemate vastuvõtule kutsutavate nimekirja kinnitamine

20.06.2016

 1. Täiendava töö kokkuvõtted, õpilaste järgmisesse klassi üle viimine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine
 4. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine
 5. Gümnaasiumi lõpetamine
 6. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine
 7. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine
 8. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine
 9. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused
 10. Kooli õppekava muudatused
 11. Täiendatud dokumendi „Tunnustamise kord Tsirguliina Keskkoolis“ kinnitamine

30.08.2016

 1. Täiendava õppetöö tulemused ja õppeaasta lõpetamine