Juhtkond

Nimi

ametikoht

e-post

telefon

Katre Kikkas

direktor

katre.kikkas@tsirgu.edu.ee

7666381

Eneli Tamm

õppejuht

eneli.tamm@tsirgu.edu.ee

7666380

Merlika Hüdsi

huvijuht

merlika.hydsi@tsirgu.edu.ee

56929769

Valdo Kõrge

IT- ja majandusjuht

valdo@tsirgu.edu.ee

7666383

Õpetajad

Nimi

Õppeaine

e-post

Klassijuhataja

Marje Utsal

 • klassiõpetaja
 • loodusõpetus (5.kl)
 • õpioskused (5. kl)
 • pikapäevarühmaõpetaja
marje.utsal@tsirgu.edu.ee

1. klass

Gerli Faster

 • klassiõpetaja
 • pikapäevarühmaõpetaja

gerli.faster@tsirgu.edu.ee

2. klass

Tiina Arbeiter

 • klassiõpetaja
 • inglise keel (3.kl ja LÕK)
 • pikapäevarühmaõpetaja

tiina.arbeiter@tsirgu.edu.ee

3. klass

Riina Järlik

 • klassiõpetaja
 • inglise keel (4.kl)
 • pikapäevarühmaõpetaja

riina@tsirgu.edu.ee

4. klass

Olga Sturm

 • inglise keel (5.,6.,7.,8.,9.kl)
 • vene keel (7.,8.,9.kl)

olga.sturm@tsirgu.edu.ee

5. klass

Kristiina Värnik

 • eesti keel (3. kl LÕK)
 • loodus (3. kl LÕK)
 • inimeseõpetus (3.kl LÕK)

kristiina.varnik@tsirgu.edu.ee

6. klass

Õie Nõmmik

matemaatika

oie.nommik@tsirgu.edu.ee

7. klass

Jana Vainonen

 • vene keel (6.kl)
 • informaatika
 • koduõpe

jana.vainonen@tsirgu.edu.ee

8. klass

Merlika Hüdsi

 • ettevõtlusõpetus
 • matemaatika (3. kl lõk)

merlika.hydsi@tsirgu.edu.ee

9. klass

Anneli Tikkar

 • loodusõpetus (7.kl)
 • keemia (8.,9.kl)
 • geograafia (9.kl)

anneli.tikkar@tsirgu.edu.ee

 

 

 • geograafia (7.,8.kl)
 • bioloogia (7.,8,.9.kl)

 

 

Mai Assak-Lehtmets

 • ajalugu
 • ühiskonnaõpetus

mai.assak-lehtmets@tsirgu.edu.ee

 

Kristiina Ersto

soome keel

kristiina.ersto@tsirgu.edu.ee

 

Heikki Järlik

füüsika

heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

 

Ülle Vihm

 • eesti keel
 • kirjandus

ylle.vihm@tsirgu.edu.ee

 

Margus Muttik

 • tehnoloogiaõpetus
 • liikumisõpetus

margus.muttik@tsirgu.edu.ee

 

Olver Kaljuvee

 • liikumisõpetus
 • pikapäevarühmaõpetaja

olver.kaljuvee@tsirgu.edu.ee

 

Brendon Paidra

 • liikumisõpetus
 • pikapäevarümaõpetaja

brendon.paidra@tsirgu.edu.ee

 

Margit Aigro

muusikaõpetus

margit.aigro@tsirgu.edu.ee

 

Vapu Laik

 • kunstiõpetus
 • käsitöö ja kodundus

vapu.laik@tsirgu.edu.ee

 

Tiina Tikk

eriklassi õpetaja (5.,6. ja 8.kl LÕK)

tiina.tikk@tsirgu.edu.ee  

Lasteaed

 

 • Direktor: 7666381
 • Pääsupojad (õp. Küllike) 5348 0695
 • Rõõmulinnud (õp. Aire) 5215 784
 • Värvukesed (õp. Katrin) 5023 188