Hoolekogu

  • Kristel Orula - esimees
  •  - aseesimees
  • Rutti Jaani - lasteaia lapsevanemate esindaja
  • Kaari Kaasik -  kooli lapsevanemate esindaja
  • Vapu Laik - õpetajate esindaja
  • Katrin Kallis - lasteaiaõpetajate esindaja
  • Marvin Fuchs - õpilasesinduse esindaja
  • Andres Illak - Vallavolikogu esindaja
  • Marek Järvik - vilistlaste esindaja