Õppeaasta põhieesmärk: LOOME LOODUST, TEEME TERVIST

Laps:

 • - tunneb vastavalt õppekavale puid, põõsaid, taimi, putukaid ja loomi
 • - teeb tervislikke valikuid: õigete valikutega toitumine, tervislikud eluviisid, füüsiline aktiivsus, viibimine värskes õhus, õiged hügieeniharjumused
 • - mõistab ja märkab enda ning teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;

Õpetaja:

 • - rakendab õues õppimist planeeritud ja juhitud õppetegevuste läbiviimist erinevates paikades ja kohtades;
 • - kujundab tervislikku ja loodust säästvat keskonda
 • - loob keskkonna, kus laps õpib aktiivselt tegutsedes
 • - täiendab oma teadmisi aasta temaatika edasiandmisel
 • 7.30 – 8.45 Laste saabumine lasteaeda. Laste vaba tegevus, mäng. Individuaalne tegevus lastega.
 • 8.45 – 9.00 Hommikusöök
 • 9.00 – 10.45 Hommikuring, planeeritud tegevused, mäng.
 • 10.45 - 11.00 Ettevalmistused õue minekuks.
 • 11.00 – 12.00 Tegevused ja mäng õues, jalutuskäigud, matkad.
 • 12.00 - 12.15 Tuppa tulek, ettevalmistused lõunasöögiks.
 • 12.15 – 12.45 Lõunasöök.
 • 12.45 – 13.00 Ettevalmistused lõunaseks puhkeajaks.
 • 13.00 - 15.00 Puhkeaeg
 • 15.00 – 15.40 Laste vaba tegevus, mäng.
 • 15.40 – 15.55 Õhtuoode
 • 15.55 – 17.30 Planeeritud tegevused. Laste vaba tegevus, mäng. Individuaalne tegevus lastega. Laste koju minek.

Lasteaia päevakava on paindlik, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, laste vaba tegevus ja pedagoogide planeeritud õppe- ja kasvatustegevused.

 • Avatud 7.30 - 17.30
 • Nooruse tn 1, Tsirguliina, Valga vald
 • tel. +372 7666 387

Värvukeste rühm (lapsed 1,5 - 4a)

 •  Õpetajad: Margarita Lehter, Katrin Kallis
 •  Õpetaja abi: Veronika Kõrkjas

Rõõmulindude rühm (lapsed 4 - 5a)

 • Õpetajad: Aire Altosaar, Ivonne Niittee
 • Õpetaja abi: Monika Rauba

Pääsupegade rühm (lapsed 6 - 7a)

 • Õpetaja: Küllike Lään
 • Õpetaja assistent: Greete Areng
 • Õpetaja abi: Karin Karavin