Eesmärgid:

·       Laste arengut toetab lasteaia personali ja vanemate koostöö

·       Läbi muusika ja teatrimängude areneb lapse eneseväljendusoskus

Ülesanded:

·       Tõhustame koostööd lapsevanematega

·       Kaasame lapsevanemaid erinevate õppetegevust toetavatesse protsessidesse (temaatilised perepäevad, linnumaja, putukahotell)

·       Tähistame ja tutvustame jätkuvalt rahvakultuuri tähtpäevi

160x502x

 

Arno