• Kristel Orula - hoolekogu esimees
  • Rait Kommer - hoolekogu aseesimees
  • Kadi Roots - lasteaia lapsevanemate esindaja
  •  -  kooli lapsevanemate esindaja
  • Vapu Laik - õpetajate esindaja
  • Margus Muttik - õpetajate esindaja
  • Katrin Kallis - lasteaiaõpetajate esindaja
  • Oskar-Hendrik Kutsar - õpilasesinduse esindaja
  • Andres Illak - Vallavolikogu esindaja