Õppetegevus

Tundide toimumise ajad

1. tund  8.15-9.00
2. tund  9.10-9.55
3. tund  10.05-10.50
4. tund  11.10-11.55
5. tund  12.15-13.00
6. tund  13.10-13.55
7. tund  14.05-14.50

 

Söögivahetunnid

1. - 5. klass sööb peale 3. tundi (kell 10.50)
6. - 9. klass sööb peale 4. tundi (kell 11.55)

 

Haridusministeeriumi poolt kinnitatud koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal 

 • I vaheaeg 23.  oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a
 • II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a
 • III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a
 • IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a
 • V vaheaeg 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a

Õppeperioodid

 • I trimester 01. september 2023. a kuni 24. november 2023. a.
 • II trimester 25. november 2023. a kuni 8. märts 2024. a.
 • III trimester 9. märts 2024. a kuni 12. juuni 2024. a 

 

Tasemetööd  

 • 4. klass
  • 1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  • 2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  • 3) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
 • 7. klass
  •  eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  •  loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  •  matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.
 •  III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
  • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Põhikooli eksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel);
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Konsultatsioonid ja järelvastamised

Konsultatsioonist või järelvastamisest tuleb õpetajat teavitada hiljemalt eelmisel päeval.

Konsultatsioonide ajad