Tugiteenused

Ei ole olemas inimest, kellel poleks kunagi muresid. Vahel on mured suured, vahel väikesed, kuid me ei pea olema oma muredega üksi, ükskõik kas tegu on suure või väikese murega. Ära jää kunagi oma murega üksi! Tule ja räägi ning küsi nõu. Tugispetsialistid on teile toeks. Nad ei räägi Sinu muret teistele ja ei hakka kellelegi arvustavaid hinnanguid andma või diagnoosima. Nad on lihtsalt inimesed, kellele oma muret jagada ja nõu küsida. Tugispetsialistid lähtuvad oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Sa saad neid usaldada! Tule ja räägi nendega! 

Lapsele ja noorele  

Pöördu tugispetsialisti poole, kui:  

 • Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast.
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast.
 • Sul on probleeme suhtlemisega.
 • Oled emotsionaalse, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on. Vägivallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid iseenda õiguste kaitsmine.
 • Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega.
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega.
 • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
 • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud ootamatut.  
 • Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi.
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada.
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla.

Lapsevanemale, hooldajale, õpetajale  

Pöördu tugispetsialisti poole, kui: 

 • Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada.
 • Kui lapse käitumine on muutunud.
 • Kui laps ei taha enam kooli tulla.
 • Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata.
 • Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.
 • On tehtud kodu-kool koostööd, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.
 • Tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

 Kõigil on õigus tunda end koolis hästi! 

Psühholoog Endla Lõkova 

Tegeleb õpilastega (kab 317) kolmapäeviti kell 8.15-14.00.

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Täpsem info: endla.lokova@rajaleidja.ee, 5885 3610  

 Koolipsühholoogi töövaldkonda kuuluvad õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüs, probleemide kaardistamine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega ning loengute läbiviimine õpilastele.

 Logopeedilise õpiabi tundides osalevad need õpilased, kelle suulise ja/või kirjaliku kõne areng takistab õpilastel õppekava täitmist. Logopeedilise töö eesmärgiks ei ole õpilast järele aidata eesti keele ainekava täitmisel, vaid kujundada õpilasel verbaalsed eeldused eesti keele õppimiseks. Logopeed selgitab välja kõnepuuete ja eesti keeles esinevate raskuste põhjused ning vastavalt sellele planeerib individuaalse töö konkreetse õpilasega (rühmaga).

Logopeed-eripedagoog Carmen Kruška

Tegeleb õpilastega (kab 305) kolmapäeviti kell 8.15–14.00.

 Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida. 

Täpsem info: carmen.kruska@rajaleidja.ee, 5885 3611

Logopeedilise õpiabi tundides osalevad need õpilased, kelle suulise ja/või kirjaliku kõne areng takistab õpilastel õppekava täitmist. Logopeedilise töö eesmärgiks ei ole õpilast järele aidata eesti keele ainekava täitmisel, vaid kujundada õpilasel verbaalsed eeldused eesti keele õppimiseks. Logopeed selgitab välja kõnepuuete ja eesti keeles esinevate raskuste põhjused ning vastavalt sellele planeerib individuaalse töö konkreetse õpilasega (rühmaga).

Sotsiaalpedagoog Kristiina Värnik 

Täpsem info: tel nr 58840524, kristiina.varnik@tsirgu.edu.ee)

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator Eneli Tamm

Täpsem info: eneli.tamm@tsirgu.eu, 7666380

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

 HEV koordinaatori ülesandeks haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Valga valla Tõlliste piirkonna lastekaitsespetsialist Maire Baumverk

on Tõlliste piirkonna teeninduskeskuses (kooliga samas majas).

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Täpsem info: maire.baumverk@valga.ee, 5819 0560  

 Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.